Polityka prywatności

Mamy na Janus International Europe ( 'Janus” lub „JIE”) chronią prywatność wszystkich odwiedzających nasze strony internetowe i Nokē™ Smart Entry wnioski bardzo poważnie. Niniejsza polityka prywatności informuje, jak to zrobić Janus zajmuje się kwestiami prywatności i przetwarza Twoje dane osobowe.

RECENZJA: 04

At Janus International Europe Ograniczona („Janus”, „my”, „nas” lub „nasz”) poważnie traktujemy nasze zobowiązania wynikające z przepisów o ochronie danych i prywatności. Obejmuje to wszystkie osoby, które mają z nami kontakt i których dane przetwarzamy w ramach prowadzenia naszej działalności, takie jak nasi klienci, partnerzy, dostawcy, usługodawcy oraz najemcy i użytkownicy obiektów wyposażonych w naszą technologię Nokē™ , ale także użytkownicy naszej strony internetowej i naszej aplikacji mobilnej (łącznie „ty” lub „twój”).

W ramach naszego zobowiązania do przejrzystości i bezpiecznego przechowywania Twoich danych osobowych jesteśmy zarejestrowani jako administrator danych w Information Commissioner's Office („ICO”), organie nadzorczym odpowiedzialnym za nadzór nad kwestiami ochrony danych i prywatności w Wielkiej Brytanii, pod rejestracją numer ZA524026. Opracowaliśmy również niniejszą Politykę prywatności („Polityka”), aby poinformować Cię, w jaki sposób gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Ważne informacje dotyczące niniejszej Polityki

Niniejsza Polityka ma zastosowanie we wszystkich sytuacjach, w których zbieramy lub w inny sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe i zawiera wyjaśnienie, co dzieje się z danymi osobowymi, które zbieramy bezpośrednio lub pośrednio, w tym gdy przetwarzamy informacje:

 • osobom uzyskującym nasze produkty i usługi, w tym operatorom obiektów, najemcom i uprawnionym użytkownikom;
 • organizacjom, z którymi współpracujemy w celu dostarczania naszych produktów i usług (w tym w każdym przypadku ich funkcjonariuszom, pracownikom, wykonawcom i agentom);
 • użytkowników wszystkich Janus strony internetowe (w tym www.januseurope.com i wszelkie inne obsługiwane przez nas strony internetowe, zwane łącznie „witryną”) oraz naszą aplikację mobilną; I
 • zapytań i korespondentów, w zakresie, w jakim otrzymujemy i odpowiadamy na zapytania dotyczące produktów i usług, które są składane za pośrednictwem naszych stron internetowych, naszej aplikacji, poczty elektronicznej lub innych kanałów komunikacji, które udostępniamy dane, które odwiedzający udostępnia nas bezpośrednio przez , Nokē™ lub pocztą elektroniczną (zwaną dalej „witryną”). Niniejsza polityka wyjaśnia, co dzieje się z wszelkimi danymi osobowymi, które nam udostępniasz lub które zbieramy od Ciebie bezpośrednio za pośrednictwem tych stron internetowych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Korzystając z witryn, wyrażasz zgodę na warunki niniejszej Polityki prywatności.

Prosimy o informowanie nas o tym, abyśmy mogli odpowiednio zmienić nasze dane, w przypadku gdy utrzymujemy z Państwem stałą relację, a wszelkie podane przez Państwa dane staną się lub przestaną być dokładne. Korzystając z naszych usług, witryny i naszej aplikacji, wyrażasz zgodę na warunki niniejszej Polityki.

Informacje, które gromadzimy

Gromadzimy różne rodzaje danych osobowych w różnym czasie iz różnych powodów, w zależności od charakteru relacji użytkownika z nami. Mogą również istnieć określone cele gromadzenia i przetwarzania Twoich danych w niektórych przypadkach, w przypadku których niepodanie tych informacji może uniemożliwić nam zawarcie z Tobą umowy lub wykonanie elementów istniejącej umowy.

Jednak rodzaje danych osobowych, które zbieramy, będą zasadniczo obejmować następujące kategorie:

 • Dane Tożsamości: Twoje imię i nazwisko.
 • Dane kontaktowe: Twój adres, adres e-mail, numer telefonu oraz, jeśli reprezentujesz lub działasz w imieniu organizacji, tożsamość i charakter tej organizacji, Twoje stanowisko/rola i miejsce zaangażowania.
 • Dane komunikacyjne: informacje zawarte w komunikacji z nami.
 • Dane Użytkownika Usługi: unikalny identyfikator najemcy, numer jednostki magazynowej i inne identyfikatory, informacje o jednostce magazynowej i czynnościach (w tym stan dostępności, rejestry dostępu i szczegóły wszystkich autoryzowanych użytkowników końcowych najemcy) oraz geolokalizacja (gdy śledzenie lokalizacji jest włączone w aplikacji).
 • Dane obrazu: zdjęcia lub obrazy, które nam przesyłasz lub które w inny sposób gromadzimy z domeny publicznej.
 • Dane transakcji: Twoja instytucja finansowa, dane konta bankowego i karty płatniczej, zapisy płatności do i od Ciebie oraz inne szczegóły Twojej historii zakupów.
 • Dane techniczne: adres internetowy i protokół internetowy (IP), model urządzenia i inne identyfikatory, dane logowania, typ i wersja przeglądarki, ustawienie i lokalizacja strefy czasowej, rodzaje i wersje wtyczek przeglądarki, system operacyjny i platforma oraz inne technologie na urządzenia używane do uzyskiwania dostępu do witryny lub naszej aplikacji Nokē™.
 • Platforma Usage Dane: informacje o tym, jak korzystasz z witryny i naszej aplikacji, takie jak historia dostępu i czas spędzony na określonych stronach.
 • Dane marketingowe: Twoje preferencje dotyczące otrzymywania od nas wiadomości, aktualizacji i innych komunikatów marketingowych, a także zapisy wcześniej przeprowadzonych kampanii marketingowych.

Nie zbieramy wrażliwych rodzajów danych „specjalnej kategorii”. Nie dostarczamy również naszych produktów ani usług dzieciom i nie gromadzimy świadomie ani w inny sposób nie przetwarzamy danych osobowych osób niepełnoletnich. W związku z tym i aby nam w tym pomóc, prosimy również o nieprzekazywanie nam żadnych informacji, które stanowią „dane szczególnej kategorii” lub odnoszą się do nieletnich.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak gromadzimy dane techniczne i platformę Usage Dane za pomocą plików cookie i innych technologii śledzenia, prosimy o zapoznanie się z naszymi Polityka plików cookie.

Jak gromadzimy Twoje dane

Większość gromadzonych przez nas danych osobowych zostanie przekazana bezpośrednio przez Ciebie, na przykład podczas przesyłania zapytania dotyczącego produktu lub usługi lub w inny sposób komunikujący się z nami oraz gdy korzystasz z naszych usług. Jednak w pewnych okolicznościach możemy gromadzić Twoje dane od osób trzecich, na przykład gdy Twoje dane są nam przekazywane przez operatora obiektu lub najemcę, lub gdy reprezentujesz lub działasz w imieniu organizacji, a my otrzymujemy Twoje dane przez tę organizację.

Ponadto dane techniczne i platforma Usage Dane są zwykle zbierane automatycznie, w tym przez zaangażowane przez nas strony trzecie w celu świadczenia określonych usług marketingowych, analizy danych i innych.

Wykorzystanie twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy mamy do tego określony cel i podstawę prawną. Ponieważ może się to różnić w zależności od okoliczności i charakteru Twojej relacji z nami, umieściliśmy te informacje w poniższej tabeli. Należy jednak pamiętać, że opisane podstawy nie wykluczają się wzajemnie i możliwe jest przetwarzanie na więcej niż jednej podstawie w zależności od danej działalności.

 Cel / działanie

Rodzaj informacji

Podstawa przetwarzania

Aby nawiązać, a następnie zarządzać naszymi relacjami biznesowymi z Tobą, w tym:

· odpowiadanie na zapytania dotyczące produktów lub usług oraz zapewnianie obsługi klienta

· negocjowanie i zawieranie umów na produkty lub usługi

· umożliwienie pobrania i korzystania z naszej aplikacji Nokē™

· zarządzanie i przetwarzanie transakcji w związku z dostawą towarów lub usług

· Dane Tożsamości

· Data kontaktu

· Dane komunikacyjne

· Data transakcji

· Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (w celu zarządzania naszymi relacjami biznesowymi i administrowania naszymi operacjami, w tym poprzez prowadzenie odpowiednich rejestrów)

· Wykonanie zawartej z Tobą umowy

Aby zarządzać skuteczną dostawą naszych produktów i usług, w tym:

· zorganizowanie obecności na miejscu i/lub instalacji

· umożliwienie uzyskania i wykorzystania naszej technologii i aplikacji Nokē™ do celów bezpieczeństwa i dostępu

· zapewnienie obsługi klienta

· monitorowanie i analizowanie wyników naszej działalności, aby umożliwić nam ulepszanie i ulepszanie naszej istniejącej oferty, a także identyfikowanie i rozwijanie nowych możliwości 

· powiadamianie Cię o zmianach w naszych warunkach handlowych lub Polityce Prywatności

· Dane Tożsamości

· Data kontaktu

· Dane komunikacyjne

· Dane Użytkownika Serwisu

· Dane obrazu

· Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (w celu zarządzania naszymi relacjami biznesowymi oraz administrowania i ulepszania naszych operacji, w tym poprzez prowadzenie odpowiednich rejestrów)

· Wykonanie zawartej z Tobą umowy

· Niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych

Aby administrować i chronić naszą firmę, witrynę i aplikację, w tym:

· Prowadzenie dokumentacji biznesowej do celów prawnych i w celu spełnienia wymogów podatkowych

· Obrona i dochodzenie roszczeń prawnych

· Zapewnienie skutecznej konserwacji i bezpieczeństwa witryny

· Dane Tożsamości

· Data kontaktu

· Dane Użytkownika Serwisu

· Dane techniczne

· Niezbędne dla naszych prawnie uzasadnionych interesów (prowadzenie naszej działalności, ułatwianie obsługi administracyjnej i informatycznej, bezpieczeństwo sieci, zapobieganie oszustwom oraz w kontekście reorganizacji biznesu lub restrukturyzacji grupy)

· Niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych

Podejmowanie decyzji o tym, jak najlepiej dostarczać Ci odpowiednie treści i reklamy oraz lepsze zrozumienie ich skuteczności

· Data transakcji

· Dane techniczne

· Platforma Usadane

· Dane marketingowe

Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (lepsze zrozumienie funkcjonalności strony internetowej oraz sposobu, w jaki użytkownicy strony poruszają się po niej i wchodzą w interakcję z nią)

Aby rozwijać i promować naszą działalność, w tym kontaktować się z Tobą w sprawie produktów, usług lub promocji, które mogą Cię zainteresować w oparciu o produkty lub usługi, które wcześniej od nas uzyskałeś, oraz aby umożliwić przesyłanie recenzji i ankiet

· Dane Tożsamości

· Data kontaktu

· Data transakcji

· Dane marketingowe

Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (udoskonalanie naszych produktów i usług, ulepszanie naszych strategii marketingowych i rozwój naszej działalności)

Udostępnianie danych osobowych

Czasami może być konieczne udostępnienie Twoich danych stronom trzecim, aby umożliwić nam komunikację i interakcję z Tobą oraz ułatwić prowadzenie naszej działalności. Możemy udostępniać Twoje dane następującym stronom trzecim:

 • Zewnętrzni dostawcy, agenci i kontrahenci. Możemy korzystać z usług innych firm, agentów lub wykonawców („Dostawcy usług”) w celu świadczenia usług w naszym imieniu lub pomocy w świadczeniu usług na rzecz użytkownika. Na przykład możemy zaangażować Usługodawców do przetwarzania transakcji kartą kredytową lub innymi metodami płatności. Lub możemy zaangażować Usługodawców do świadczenia usług marketingowych, reklamowych, komunikacyjnych, infrastrukturalnych i informatycznych, r obsługi klienta, do ściągania długów oraz do analizowania i ulepszania danych (w tym danych o interakcjach użytkowników z naszą usługą). Ci Dostawcy Usług mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych lub innych informacji w celu świadczenia tych funkcji. Ponadto niektóre informacje, o które prosimy, mogą być gromadzone w naszym imieniu przez zewnętrznych dostawców. Nie upoważniamy ich do wykorzystywania ani ujawniania Twoich danych osobowych, chyba że w związku ze świadczeniem ich usług.
 • Organom regulacyjnym i rządowym, organom ścigania, sądom oraz naszym profesjonalnym doradcom. Możemy udostępniać Twoje dane w ten sposób, gdy jest to zasadnie konieczne, aby zachować zgodność z procedurą prawną i zobowiązaniami, chronić naszą działalność i jej reputację oraz wnosić i bronić roszczeń prawnych (w tym w stosownych przypadkach uzyskać specjalistyczną poradę w takich celach) W rzadkich okolicznościach możemy również udostępniać Twoje dane, jeśli uważamy, że ujawnienie leży w interesie publicznym, na przykład w celu wykrywania, zapobiegania lub rozwiązywania w inny sposób problemów związanych z bezpieczeństwem lub kwestiami technicznymi oraz wszelkimi działaniami, które są nielegalne lub co do których istnieje podejrzenie, że są nielegalne (w tym oszustwa).
 • Inne podmioty w ramach naszej grupy spółek. Jako firma międzynarodowa, członkowie naszej grupy firm i nasze podmioty stowarzyszone działające w różnych jurysdykcjach będą musieli dzielić się informacjami między sobą, aby umożliwić efektywne funkcjonowanie grupy i zapewnić, że możemy odpowiednio rozwijać naszą ofertę produktów i usług.
 • Kupującemu i jego profesjonalnym doradcom w przypadku zbycia całości lub części naszego przedsiębiorstwa. W przyszłości możemy zaangażować się w fuzję, przejęcie lub inną formę reorganizacji biznesu, w którym to przypadku Twoje dane zostaną udostępnione ostatecznemu nabywcy i wszelkim wyznaczonym profesjonalnym doradcom.

Międzynarodowe przekazywanie Twoich danych osobowych

Jako międzynarodowa firma działająca w wielu jurysdykcjach, czasami możemy być zmuszeni do przekazania danych osobowych za granicę, w tym do miejsc poza Wielką Brytanią i Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). W szczególności członkowie naszej grupy firm znajdują się w Stanach Zjednoczonych, z których również prowadzona jest strona.

Przekażemy jednak Twoje dane do innego kraju tylko wtedy, gdy mamy pewność, że zapewniony zostanie odpowiedni stopień ochrony. W szczególności będziemy przekazywać Twoje dane osobowe tylko do krajów, które zostały uznane za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych lub w których obowiązują określone klauzule umowne chroniące przekazywanie Twoich danych. Aby uzyskać więcej informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy w ten sposób zatwierdzone standardowe klauzule umowne, skontaktuj się z nami, korzystając z danych podanych poniżej.

Przechowywanie Twoich danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadziliśmy, w tym w celu spełnienia wszelkich wymogów prawnych, księgowych lub innych obowiązkowych wymogów sprawozdawczych. Aby określić odpowiedni okres przechowywania, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko szkody wynikającej z nieuprawnionego użycia lub ujawnienia, cele, dla których je przetwarzamy, czy możemy osiągnąć te cele za pomocą innych środków oraz obowiązujące wymogi prawne.

W zakresie, w jakim dane są przechowywane w związku z prawami i obowiązkami wynikającymi z umowy, weźmiemy również pod uwagę wszelkie określone okresy przedawnienia, które mają zastosowanie na mocy prawa lokalnego, co na ogół wiąże się z przechowywaniem powiązanych danych przez 6 lat po rozwiązaniu odpowiedniej umowy.

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych osobowych, w tym w zakresie szyfrowania szczegółów transakcji. Środki te zostały specjalnie zaprojektowane, aby zapobiec przypadkowej utracie, wykorzystaniu lub uzyskaniu dostępu do informacji w sposób nieautoryzowany, zmianie lub ujawnieniu. Ponadto ograniczamy dostęp do Twoich danych osobowych do tych pracowników, agentów, kontrahentów i usługodawców, którzy muszą je znać ze względów biznesowych. Będą przetwarzać Twoje dane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i podlegają formalnemu obowiązkowi zachowania poufności.

Wszelkie strony trzecie zaangażowane w przetwarzanie danych osobowych będą robić to wyłącznie w określonych celach i będą podlegać zobowiązaniom umownym do zachowania poufności. W przypadku, gdy doświadczymy włamania do naszych systemów informatycznych lub w inny sposób doznamy naruszenia bezpieczeństwa naszych danych, wówczas wdrożyliśmy specjalne procedury mające na celu radzenie sobie z takim naruszeniem, w tym ochronę danych osobowych znajdujących się pod naszą kontrolą oraz, w przypadku gdy jesteśmy prawnie do tego zobowiązana, powiadamiając o tym Ciebie i odpowiednie władze.

Należy jednak pamiętać, że pomimo naszych najlepszych starań nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa informacji wymienianych w Internecie oraz, w przypadku gdy nasza strona internetowa zawiera linki do innych stron, wtyczki i aplikacje, które nie są przez nas obsługiwane, kliknięcie tych linków lub umożliwienie tych połączeń może zezwolić stronom trzecim na gromadzenie lub udostępnianie danych o Tobie. Po opuszczeniu naszej strony internetowej nie mamy kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki witryn lub usług stron trzecich.

Twoje prawa

Zgodnie z przepisami o ochronie danych masz określone prawa dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, które są wymienione poniżej. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie z nich mają zastosowanie we wszystkich okolicznościach.

 • Prawo dostępu: z zastrzeżeniem pewnych wyjątków masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, które przechowujemy. Należy jednak pamiętać, że jeśli żądasz dostępu do swoich danych, to w celu ochrony praw innych osób możemy wymagać potwierdzenia Twojej tożsamości, zanim będziemy mogli udostępnić Ci te informacje
 • Prawo do sprostowania swoich danych osobowych: jeśli odkryjesz, że informacje, które posiadamy na Twój temat, są niedokładne lub niekompletne, masz prawo do sprostowania tych informacji (tj. Poprawienia).
 • Prawo do bycia zapomnianym: w pewnych okolicznościach możesz poprosić nas o usunięcie informacji, które przechowujemy na Twój temat. Prawo to nie jest bezwzględne i może nie być możliwe usunięcie przechowywanych przez nas informacji na Twój temat, na przykład, jeśli mamy stały stosunek umowny lub jesteśmy zobowiązani do zachowania informacji w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania: w niektórych przypadkach możesz mieć prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Na przykład, jeśli kwestionujesz dokładność swoich danych osobowych, ich wykorzystanie może być ograniczone do czasu zweryfikowania dokładności.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania: możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych (w tym profilowaniu), gdy opiera się ono na naszych uzasadnionych interesach. Możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz na potrzeby analiz statystycznych.
 • Prawo do przenoszenia danych: masz prawo otrzymać, przenieść, skopiować lub przekazać swoje dane osobowe innemu administratorowi, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody lub na podstawie umowy, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Zmiany Polityki

Należy pamiętać, że chociaż zawsze staramy się dostarczać pełnych i przejrzystych informacji o tym, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe, zastrzegamy sobie prawo do okresowej aktualizacji niniejszej Polityki lub tworzenia dodatkowych zasad w celu dokładnego odzwierciedlenia zmienionych okoliczności lub nowych wymogów prawnych. W związku z tym ważne jest, aby przeczytać niniejszą Politykę wraz z wszelkimi innymi informacjami dotyczącymi prywatności lub uczciwego przetwarzania, które możemy przekazywać w określonych przypadkach, gdy zbieramy lub przetwarzamy Twoje dane osobowe, abyś był w pełni świadomy, w jaki sposób i dlaczego z wykorzystaniem Twoich danych osobowych. Należy pamiętać, że niniejsza Polityka uzupełnia inne powiadomienia i nie ma na celu ich unieważnienia ani zastąpienia.

Aby pomóc nam zapewnić jak najdokładniejsze informacje, prosimy o okresowe sprawdzanie niniejszej Polityki pod kątem aktualizacji.

Poniższe postanowienia mają zastosowanie wyłącznie do mieszkańców Singapore

Poniższe postanowienia mają zastosowanie do Ciebie tylko wtedy, gdy Twoje Dane Osobowe są przetwarzane w Singapore. Pod SingaporeUstawy o ochronie danych osobowych z 2012 r. (nr 26 z 2012 r.), mogą Ci przysługiwać pewne prawa w odniesieniu do przetwarzania Twoich danych osobowych. W przypadku niniejszej Polityki definicja „Danych osobowych” podana w tej sekcji jest definicją zgodnie z prawem mającym zastosowanie do osoby, której dane są gromadzone.

Prawa te obejmują:
• Prawo dostępu: Możesz mieć prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych lub ich kopii wraz z informacjami dotyczącymi charakteru, przetwarzania i ujawniania tych danych w ciągu roku przed datą złożenia wniosku.
• Edytowanie swoich danych osobowych: jeśli masz konto użytkownika online, możesz samodzielnie edytować i uzupełniać swoje dane osobowe. Jeśli nie masz internetowego konta użytkownika, możesz skontaktować się z nami, a my na Twoje żądanie jak najszybciej sprostujemy, usuniemy lub uzupełnimy informacje, które są nieprawidłowe, zbędne, nieaktualne lub nieaktualne.
• Prawo do przenoszenia danych: Możesz mieć prawo do przeniesienia swoich danych osobowych do innego administratora, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w stosownym zakresie.

Dla celów PDPA i wszędzie tam, gdzie ma to zastosowanie w niniejszej Polityce, Janus jest administratorem danych gromadzącym informacje z witryn. Można się z nami skontaktować pod adresem privacy@janusintl.com.
Dokładamy wszelkich starań, aby posiadane przez nas Dane Osobowe były zawsze dokładne, dlatego zachęcamy do aktualizacji danych na własnym koncie w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian. Podejmujemy uzasadnione handlowo kroki, aby zapewnić, że przetwarzane przez nas Dane Osobowe są ograniczone do Danych Osobowych, które są zasadnie wymagane w związku z celami określonymi w niniejszej Polityce Prywatności

Należy pamiętać, że w przypadku skorzystania z któregokolwiek z praw wymienionych powyżej, użytkownik może zostać poproszony o podanie dodatkowych informacji w celu identyfikacji. Takie dodatkowe informacje nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów i zostaną usunięte po udanej identyfikacji.

Poniższe postanowienia mają zastosowanie wyłącznie do mieszkańców Australia

Jeśli jesteś Australiamieszkaniec, Australian prawo może zapewnić dodatkowe prawa dotyczące wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych. Aby dowiedzieć się więcej o swoim Australian prawa do prywatności, kliknij przejdź do: www.janusintl.au/polityka-prywatnosci

Kontakt z nami

Jesteśmy otwarci na wszelkie zapytania, komentarze lub prośby dotyczące niniejszej Polityki. Zapraszamy do kontaktu pod adresem Prywatność@januseuropa.com lub +44 (0) 20 8744.

Możesz też do nas napisać:
102B The Green,
Twickenham, TW2 5AG
United Kingdom

Reklamacje

Zawsze chętnie zajmiemy się Twoimi obawami w pierwszej kolejności, ale masz prawo złożyć skargę do ICO, jeśli uważasz, że postępowaliśmy z Twoimi danymi niewłaściwie. Jeśli chcesz skontaktować się z ICO, możesz to zrobić telefonicznie pod numerem 0303 123 1113 lub za pośrednictwem ich strony internetowej pod adresem https://ico.org.uk/global/contact-us/live-chat/

Pobierz aplikację Nokē

Odwiedzić noke.app na urządzeniu mobilnym, aby pobrać aplikację i bezproblemowo uzyskać dostęp do pamięci masowej za pomocą smartfona.

Bezproblemowo uzyskaj dostęp do swojej jednostki pamięci za pomocą smartfona.