Warunki korzystania ze strony internetowej i DOPUSZCZALNE KORZYSTANIE

Niniejsze warunki użytkowania Witryny i Zasady dopuszczalnego użytkowania regulują korzystanie z niej Janus International stronie internetowej.

RECENZJA: 04

Proszę przeczytać warunki. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami, nie korzystaj z tej Witryny. Jeśli korzystasz z Witryny, Twoje zachowanie wskazuje, że zgadzasz się na związanie warunkami.

Dostęp do naszej witryny

Dostęp do naszej witryny jest dozwolony tymczasowo i zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany usług, które świadczymy na naszej stronie bez powiadomienia (patrz poniżej). Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu nasza witryna będzie niedostępna w dowolnym momencie lub przez dowolny okres.

Od czasu do czasu możemy ograniczyć dostęp do niektórych części naszej witryny lub całej naszej witryny użytkownikom, którzy się u nas zarejestrowali.

Jeśli wybierzesz lub otrzymasz kod identyfikacyjny użytkownika, hasło lub jakąkolwiek inną informację w ramach naszych procedur bezpieczeństwa, musisz traktować takie informacje jako poufne i nie możesz ich ujawniać żadnej stronie trzeciej. Mamy prawo do zablokowania dowolnego kodu identyfikacyjnego użytkownika lub hasła, wybranego przez Ciebie lub przydzielonego przez nas, w dowolnym momencie, jeśli naszym zdaniem nie przestrzegasz któregokolwiek z postanowień niniejszych warunków użytkowania.

Korzystając z naszej witryny, musisz przestrzegać postanowień naszej Polityki dopuszczalnego użytkowania.

Jesteś odpowiedzialny za dokonanie wszelkich ustaleń niezbędnych do uzyskania dostępu do naszej witryny. Jesteś również odpowiedzialny za upewnienie się, że wszystkie osoby, które uzyskują dostęp do naszej witryny za pośrednictwem twojego połączenia internetowego, są świadome tych warunków i że ich przestrzegają.

Prawa własności intelektualnej

Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej na naszej stronie oraz opublikowanych na niej materiałów. Prace te są chronione prawami autorskimi i traktatami na całym świecie. Wszystkie takie prawa są zastrzeżone.

Możesz wydrukować jeden egzemplarz i pobrać wyciągi z dowolnej strony z naszej witryny w celach osobistych oraz zwrócić uwagę innych osób w organizacji na materiały zamieszczone na naszej stronie.

Nie wolno modyfikować papierowych lub cyfrowych kopii jakichkolwiek materiałów wydrukowanych lub pobranych w jakikolwiek sposób i nie wolno używać ilustracji, fotografii, sekwencji wideo lub audio ani żadnej grafiki oddzielnie od towarzyszącego tekstu.

Nasz status (i wszystkich zidentyfikowanych współpracowników) jako autorów materiału na naszej stronie musi być zawsze uznany.

Nie wolno wykorzystywać żadnej części materiałów na naszej stronie w celach komercyjnych bez uzyskania na to licencji od nas lub naszych licencjodawców.

Jeśli wydrukować, skopiować lub pobrać dowolną część naszej witrynie z naruszeniem niniejszych warunków, masz prawo do korzystania z naszej strony natychmiast zaprzestać i należy, według naszego uznania, zwrócić lub zniszczyć wszystkie kopie materiałów zostały wykonane.

Poleganie na publikowanych informacjach

Komentarze i inne materiały zamieszczone na naszej stronie przez nas lub osoby trzecie nie stanowią porady, na której należy polegać. W związku z tym zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności i odpowiedzialności wynikającej z polegania na takich materiałach przez dowolnego odwiedzającego naszą witrynę lub kogokolwiek, kto może być poinformowany o jakiejkolwiek jej zawartości.

Nasza strona regularnie się zmienia

Staramy się regularnie aktualizować naszą witrynę i w każdej chwili możemy zmienić jej zawartość. Jeśli zajdzie taka potrzeba, możemy zawiesić dostęp do naszej witryny lub zamknąć ją na czas nieokreślony. Każdy materiał na naszej stronie może być nieaktualny w dowolnym momencie i nie jesteśmy zobowiązani do aktualizacji takiego materiału.

 
Przyjęte zasady użytkowania

Niniejsza polityka dopuszczalnego użytkowania określa warunki między Tobą a nami, na jakich możesz uzyskać do nich dostęp Steel Storage strona internetowa (nasza strona). Niniejsza polityka dopuszczalnego użytkowania dotyczy wszystkich użytkowników i osób odwiedzających naszą witrynę. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że ​​akceptujesz i zgadzasz się przestrzegać wszystkich zasad zawartych w niniejszej polityce dopuszczalnego użytkowania, które uzupełniają nasze Warunki korzystania z witryny.

Zabronione zastosowania

Możesz korzystać z naszej witryny wyłącznie w celach zgodnych z prawem. Nie możesz korzystać z naszej strony:

 • W jakikolwiek sposób, który narusza obowiązujące prawo lub przepisy lokalne, krajowe lub międzynarodowe.
 • W jakikolwiek sposób, który jest niezgodny z prawem lub oszukańczy lub ma jakikolwiek niezgodny z prawem lub oszukańczy cel lub skutek.
 • W celu wyrządzenia krzywdy lub próby wyrządzenia krzywdy nieletnim w jakikolwiek sposób.
 • Aby wysyłać, świadomie odbierać, przesyłać, pobierać, wykorzystywać lub ponownie wykorzystywać wszelkie materiały, które nie są zgodne z naszymi standardami dotyczącymi treści.
 • Przesyłać lub zlecać wysyłanie niechcianych lub nieautoryzowanych materiałów reklamowych lub promocyjnych lub innej formy podobnego nagabywania (spam).
 • Świadomego przesyłania jakichkolwiek danych, wysyłania lub przesyłania jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby logiczne, rejestratory naciśnięć klawiszy, oprogramowanie szpiegujące, oprogramowanie reklamowe lub inne szkodliwe programy lub podobny kod komputerowy zaprojektowany w celu niekorzystnego wpływu na działanie dowolnego oprogramowania lub sprzętu komputerowego
Ty też się zgadzasz
 • Nie powielać, nie powielać, nie kopiować ani nie odsprzedawać żadnej części naszej witryny z naruszeniem postanowień naszych Warunków korzystania z witryny.
 • Nie uzyskiwać dostępu bez upoważnienia, nie ingerować, nie uszkadzać ani nie zakłócać żadnej części naszej witryny; lub jakikolwiek sprzęt lub sieć, w której przechowywana jest nasza strona; lub jakiekolwiek oprogramowanie wykorzystywane do udostępniania naszej witryny; lub jakiegokolwiek sprzętu, sieci lub oprogramowania posiadanego lub używanego przez stronę trzecią.
Standardy treści

Te standardy treści mają zastosowanie do wszelkich materiałów, które wnosisz do naszej witryny (wkładów) oraz do wszelkich usług interaktywnych z nią powiązanych. Musisz postępować zgodnie z duchem poniższych standardów, a także literą. Standardy mają zastosowanie do każdej części dowolnego wkładu, jak również do jego całości.

  • Natychmiastowe, tymczasowe lub stałe cofnięcie prawa do korzystania z naszej strony.
  • Natychmiastowe, tymczasowe lub trwałe usunięcie wszelkich wpisów lub materiałów przesłanych przez Ciebie na naszą stronę.
  • Wydanie ostrzeżenia dla Ciebie.
  • Postępowania sądowego przeciwko Tobie w celu zwrotu wszystkich kosztów na zasadzie odszkodowania (w tym między innymi uzasadnionych kosztów administracyjnych i prawnych) wynikających z naruszenia.
  • Dalsze działania prawne przeciwko Tobie.
  • Ujawnienie takich informacji organom ścigania, jakie uznamy za konieczne.

Nie ponosimy odpowiedzialności za działania podjęte w odpowiedzi na naruszenia niniejszej polityki dopuszczalnego użytkowania. Odpowiedzi opisane w tej polityce nie są ograniczone i możemy podjąć wszelkie inne działania, które uznamy za stosowne.

Zmiany zasad dopuszczalnego użytkowania

Możemy zmienić niniejszą politykę dopuszczalnego użytkowania w dowolnym momencie, zmieniając tę ​​stronę. Oczekujemy, że od czasu do czasu będziesz sprawdzać tę stronę, aby zauważyć wszelkie wprowadzane przez nas zmiany, ponieważ są one dla Ciebie prawnie wiążące. Niektóre postanowienia zawarte w niniejszej polityce dopuszczalnego użytkowania mogą również zostać zastąpione postanowieniami lub uwagami opublikowanymi w innym miejscu na naszej stronie.

Pobierz aplikację Nokē

Odwiedzić noke.app na urządzeniu mobilnym, aby pobrać aplikację i bezproblemowo uzyskać dostęp do pamięci masowej za pomocą smartfona.

Bezproblemowo uzyskaj dostęp do swojej jednostki pamięci za pomocą smartfona.